Home / Chiến Thuật / Puzzle Bobble 4 Giả lập PS 1

Puzzle Bobble 4 Giả lập PS 1

Giới thiệu game Puzzle Bobble 4 giả lập PS 1

Puzzle Bobble 4 (còn gọi là Bust-a-Move 4 ở Bắc Mỹ và Châu Âu) là phần tiếp theo thứ ba của trò chơi điện tử Puzzle Bobble và là sự xuất hiện cuối cùng của series trên Arcade, PlayStation và Dreamcast. Trò chơi cũng là tiêu đề cuối cùng được nhận dạng tương tự trong bản trình bày với bản gốc.
Dựa trên thành công của Puzzle Bobble 3, trò chơi thêm một hệ thống ròng rọc đòi hỏi hai bộ bong bóng, gắn liền với một bên của một sợi dây treo trên hai ròng rọc. Trò chơi chứa một chế độ câu chuyện để chơi một người chơi.

tải Puzzle Bobble 4 Giả lập PS 1

Tổng cộng, trò chơi có 640 cấp độ. Phiên bản console có một trình biên tập mức để tạo ra và lưu một mức, thiết lập một loạt các cấp, hoặc để tạo ra một số lượng không giới hạn các cấp thêm và các giai đoạn. Nó cũng có một “chế độ câu chuyện” thay thế.

Trailer Puzzle Bobble 4

Download Puzzle Bobble 4

Dung lượng: 376M

[sociallocker id=3564]Download Puzzle Bobble 4 giả lập PS 1 Link 4Share[/sociallocker]

Pass giải nén: gameoffline13

[sociallocker id=3564]Hướng dẫn giả lập PS 1 bằng PSX V1,13[/sociallocker]

Nguồn: game offline PC

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

abc