Home / Khác / game văn phòng / Feeding Freenzy 1 – Cá lớn nuốt cá bé (2004)

Feeding Freenzy 1 – Cá lớn nuốt cá bé (2004)

Giới thiệu game Feeding Freenzy 1

Feeding Frenzy là một trò chơi dưới nước theo phong cách arcade do Sprout Games viết và được xuất bản bởi PopCap Games. Với phiên bản đầu tiên vào năm 2004, nó đã được phát hành lại trên dịch vụ Xbox Live Arcade với các phiên bản cho cả Xbox và Xbox 360. Phiên bản Xbox 360 được phát hành ngày 15 tháng 3 năm 2006 là Xbox Live Arcade phổ biến thứ 17 Tiêu đề cho năm 2006.

tải Feeding Freenzy 1 - Cá lớn nuốt cá bé (2004) full

Vào tháng 2 năm 2006, phần tiếp theo của trò chơi này, Feeding Frenzy 2: Shipwreck Showdown đã được phát hành.
Vào năm 2016, Feeding Frenzy đã có sẵn cho tính tương thích ngược của Xbox One và được miễn phí cho các thành viên về Truy cập EA

Trailer Cá lớn nuốt cá bé 2004

  • Download Feeding Freenzy 1 – Cá lớn nuốt cá bé
  • Cấu hình chơi
  • Hình ảnh
Dung lượng: 21M

______Download Feeding Freenzy 1 – Cá lớn nuốt cá bé Full

[sociallocker id=3564]Download Feeding Freenzy 1 – Cá lớn nuốt cá bé Full Link FShare[/sociallocker]
thuộc dòng game cổnhẹ, bàn hoàn toàn an tâm chơi mà không cần để ý tới cấu hình
 tải Feeding Freenzy 1 - Cá lớn nuốt cá bé (2004) full tải Feeding Freenzy 1 - Cá lớn nuốt cá bé (2004) full tải Feeding Freenzy 1 - Cá lớn nuốt cá bé (2004) full

Nguồn: game offline PC

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

abc